GuideMe er et forskningsprosjekt som har som mål å bidra til helse og trivsel blant alle elever, ved å støtte helsesykepleier i gjennomføringen av helsesamtaler og ved å fremme samarbeid med skolen.

Våren 2024 er vi igang med den siste runden med datainnsamling ved skoler rundt om i Norge.