Hva er GuideMe?

GuideMe er et forskningsprosjekt som skal videreutvikle og evaluere verktøyet Skolehelse, og øke kunnskapen om implementering av retningslinjer og ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester. Du kan lese mer om prosjektet her.

Hva er Skolehelse?

Skolehelse er en verktøykasse som skal støtte helsesykepleier i forbindelse med anbefalingene om helsesamtale på 8.trinn og samarbeid med skolen i nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. 


Hvor er vi nå?

Tidslinjen under gir deg oversikt over hvor vi er i prosjektet. På denne siden kan du holde deg oppdatert på nyheter fra oss i GuideMe!