Er din klasse med i GuideMe-studien?

Alle elever som har deltatt dette skoleåret, skal nå svare på det siste spørreskjemaet!
 Illustrasjon av elev som fyller ut spørreskjema

Svar på spørreskjema

Du får brukernavn og passord fra helsesykepleier eller lærer

Hva er GuideMe?

Du kan bidra til å forbedre skolehelsetjenesten

Helsesykepleier på alle skoler skal tilby alle elever en helsesamtale på 8. trinn. Forskningsprosjektet «GuideMe» har som mål å bidra til at helsesykepleier gjennomfører helsesamtalene og samarbeider med skolen på god måte. Dette er viktig for å fremme helse og trivsel blant elever. For å få til dette er dine tanker og erfaringer svært verdifulle for oss.

Skolehelsetjenesten og skolen du går på, har takket ja til å delta i prosjektet. Alle elevene i din klasse blir invitert til å være med. Foreldrene dine må samtykke for at du skal kunne delta, men du kan likevel selv velge å takke nei.

Hva vil det si for deg å delta?

I filmen under, får du informasjon om hva det innebærer for deg å være med i GuideMe.

Forskning

For å tilpasse helsetjenester til ungdoms behov vil vi blant annet undersøke hvordan elevene ser på helsa si, hvordan de opplevde samtalen med helsesykepleier og hvilken type helsetjenester de benytter. Vi vil dessuten koble informasjon fra studien til data fra nasjonale pasientregistre (Kommunalt pasient- og brukerregister og Norsk pasientregister) og befolkningsregistre (inkl. norsk utdanningsregister).

Anonymiserte data vil arkiveres, og vil kunne gjøres tilgjengelige for andre forskere, slik at dataene kan få verdi også utover dette forskningsprosjektet.