Går barnet ditt i en klasse som skal delta i GuideMe-studien?

  Illustrasjon av en elev og hans foreldre

Lenke til informasjonsskriv og samtykke vil bli lagt her når vi starter rekruttering av elever for skoleåret 23/24
GuideMe er et forskningsprosjekt som har som mål å bidra til helse og trivsel blant alle elever, ved å støtte helsesykepleier i gjennomføringen av helsesamtaler og ved å fremme samarbeid med skolen.

Ønsker du å vite mer om hva hva GuideMe handler om? Vår flyer gir deg innblikk i hva studien går ut på.
 Filmene under gir deg dessuten kort og oversiktlig informasjon om hva det innebærer for barnet ditt å være med. Den nederste filmen er beregnet på ungdommen og blir vist i de klassene som skal delta i studien.