Går barnet ditt i en klasse som skal delta i GuideMe-studien?

GuideMe er et forskningsprosjekt som har som mål å bidra til helse og trivsel blant alle elever, ved å støtte helsesykepleier i gjennomføringen av helsesamtaler og ved å fremme samarbeid med skolen.

Ønsker du en rask oversikt over hva GuideMe handler om? Se gjerne våre informasjonsfilmer eller
 les denne flyeren. Den første filmen gir deg informasjon om helheten i forskningsprosjektet. Filmen er tilpasset foresatte og blir vist på foreldremøter i deltakende klasser. Den andre filmen gir deg kort og oversiktlig informasjon om hva det innebærer for barnet ditt å være med. Filmen blir vist for barna i klasserommet.