Illustrasjon av en elev og hans foreldre

GuideMe er et forskningsprosjekt som har som mål å bidra til helse og trivsel blant alle elever, ved å støtte helsesykepleier i gjennomføringen av helsesamtaler og ved å fremme samarbeid med skolen.

Ønsker du å vite mer om hva hva GuideMe handler om? Vår flyer gir deg innblikk i hva studien går ut på.
 Filmene under gir deg dessuten kort og oversiktlig informasjon om hva det innebærer for barnet ditt å være med. Den nederste filmen er beregnet på ungdommene og blir vist i klasser som skal delta i studien.