Har du spørsmål om GuideMe?

Kontakt prosjektet:
E-post: guideme@r-bup.no

Forskningskoordinator:
Anne Liv Askeland
E-post: ala@r-bup.no
Tlf.: 994 19 223

Nasjonal prosjektleder:
Åse Sagatun
E-post: aase.sagatun@r-bup.no
Tlf.: 916 16 646

Lokal prosjektleder i Midt-Norge:
Stine Ekornes
E-post: stine.m.ekornes@ntnu.no
Tlf.: 959 38 609